အာမခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁၉/၂၀၁၆ ဖြင့် ၂၆-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် -
(က) ဦးမောင်မောင်ဝင်း ဥက္ကဋ္ဌ
  ဒုတိယဝန်ကြီး  
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး  
(ဂ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး  
(ဃ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန  
(င) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  
(စ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်  
(ဆ) ဦးဝင်းမြင့်ဟန် အဖွဲ့ဝင်
  အထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း)  
  မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း  
(ဇ) ဦးဌေးပိုင် အဖွဲ့ဝင်
  ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း)  
  မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း  
(ဈ) ဒေါ်ကြင်ဌေး အဖွဲ့ဝင်
  ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း)  
  မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း  
(ည) ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့် အဖွဲ့ဝင်
  လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း)  
  မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း  
(ဋ) ဒေါက်တာစန္ဒာဦး အတွင်းရေးမှူး
  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန