အသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၆ ဖြင့် ၂၉-၄-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် -


/>

(က) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  ဥက္ကဌ
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန   
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန  
(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  သမဝါယမဦးစီးဌာန  
(ဂ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်  
(ဃ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
(င) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်  
(စ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်  
(ဆ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
(ဇ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အတွင်းရေးမှူး
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန  
(ဈ) ညွှန်ကြားရေးမှူး တွဲဖက်
  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အတွင်းရေးမှူး