စဉ်

48

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၁၂၉

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်ဌေးဌေးအောင်

ရာထူး

မန်နေဂျာ

လိပ်စာ

ညောင်ကိုင်းအုပ်စု ဒေသကြီး ညောင်ကိုင်းရွာ မြို့သစ် မကွေး

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၄၉၁၅၃၄၆၄ ၀၉-၄၉၁၅၅၇၂၉၃