စဉ်

11

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၂၃

တာဝန်ခံအမည်

ဦးဝင်းဌေး

ရာထူး

အတွင်းရေးမှူး

လိပ်စာ

မြစိမ်းရောင်လယ်ယာကုန်ထုတ်နှင့် လက်လုပ်လက်စား များအသင်း အလျင်လိုကျေးရွာ ဇမ္ဗူသီရိ၊ နေပြည်တော်

ဖုန်းနံပါတ်

၀၆၇-၄၃၂၃၁၉ ၀၉-၄၉၂၀၀၀၀၂