စဉ်

5

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၀၁၂

တာဝန်ခံအမည်

ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆွေ

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ်(၂၃) မဟာဗန္ဓုလ (၁၁) လမ်း၊ ၄ရပ်ကွက် မော်ကျွန်း၊ ဧရာဝတီ

ဖုန်းနံပါတ်

၀၄၂-၅၀၄၅၈ ၀၉-၈၅၅၀၄၅၈