စဉ်

41

လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ်

၂၀၁၂-၀၁၁၇

တာဝန်ခံအမည်

ဦးဇော်ဇော်(ခ) ဝင်းစိန်

ရာထူး

Managing Director

လိပ်စာ

အမှတ် ၁၀၁၊ ထားဝယ် ခရိုင် ကဒက်ငယ်ထိန်ရွာ ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စု လောင်းလုံ တနင်္သာရီ

ဖုန်းနံပါတ်

၀၉-၄၂၂၂၁၇၈၃၀ ၀၉-၄၂၂၂၂၀၃၂၉၅