စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ် တာဝန်ခံအမည် ရာထူး လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် Email
141 INTERNET Wallet Ltd ၂၀၁၆-၀၂၅၇ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း Managing Director အမှတ်(၃၂၁) ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းလမ်း ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန် ၀၉-၅၀၁၀၄၆၄
142 ရွှေကျေးလက်အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၆-၀၂၅၈ ဦးကျော်ဝင်း ဥက္ကဋ္ဌ အမှတ် (၂၆၉ ၊ အေ) အောက် ပုဇွန်တောင်လမ်း ၊ ဗိုလ်တထောင် ရန်ကုန် ၀၉-၅၁၀၂၅၁၆
143 လုပ်ခနေ့ချေးငွေကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၆-၀၂၅၉ ဦးတင်မောင်သူ Managing Director အမှတ်(၃၇၅) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် ၀၉-၉၇၇၇၃၇၇၇၂
144 အထွဋ်အထိပ်ဦးစွာတည်ထွင်သူအုပ်စုဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ၂၀၁၆-၀၂၆၀ ဦးနေအောင် Managing Director အမှတ် (၃၆/၃၈) ၊၉ လွှာ Grand မြေနု ကွန်ဒို မြေနုလမ်း စမ်းချောင်း၊ ရန်ကုန် ၀၉-၄၃၁၁၇၁၉၇
145 Shin Han Microfinance Myanmar ၂၀၁၆-၀၂၆၁ Mr.Rhasang Yoon CEO အမှတ် ၂၀၆၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း ရွာမ အရှေ့ ၊ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၉-၄၅၂၉၆၇၈၃၇ ၀၉-၅၁၆၆၅၀၀
146 IBK Capital Myanmar Co.Ltd ၂၀၁၆-၀၂၆၂ Mr.KIM KWANG HYUN CEO အမှတ်၄၀နှင့်၄၁ ဘီ ဘုရင့်နောင်လမ်း နှင့် အောင်သပြေလမ်း ထောင့် ၊ ပေါက်တောဝ ၊ အင်းစိန် ရန်ကုန်
147 MC Easy Microfinance Co.Ltd ၂၀၁၆-၀၂၆၃ Mr.Franciscus Snieders , U Myint Swe CEO အမှတ် ၃၀ J ၊ အင်းယားလမ်း ကမာရွတ် ရန်ကုန်
148 ရွှေငွေပွားမိသားစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၆-၀၂၆၄ ဒေါ်စုလဲ့နိုင် Managing Director အမှတ်(၂၅) ဆိုင်အမှတ်(၆) ချင်းတွင်းရတနာ ဈေး၊ မုံရွာ၊စစ်ကိုင်း ၀၉-၅၀၄၂၃၄၂ ၀၉-၄၃၁၀၅၇၁၇
149 တောင်သူလယ်သမားစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၆-၀၂၆၅ ဦးခင်မောင်ဝင်း ဥက္ကဋ္ဌ အမှတ်(၁၄၇) ပထမထပ် အနောက်ရထားလမ်း ဗိုလ်တထောင် ရန်ကုန် ၀၉ ၅၅၀၁၇၄၄ ၀၉ ၅၄၀၈၀၁၀
150 ADVANS MFI Myanmar Co.Ltd ၂၀၁၆-၀၂၆၆ Mr.Claude Falgon Managing Director အခန်း ၀၀၇ ၊ အင်းယားလိတ် ဟိုတယ် ဗိုလ်တထောင် ရန်ကုန်
151 NONG HYUP Finance Myanmar Co.Ltd ၂၀၁၆-၀၂၆၇ Mr.Jong Hee KIM CEO အမှတ် ၁၄၀ / A သံလွင်လမ်း ဗဟန်း ရန်ကုန် ၀၉-၇၈၁၁၁၉၉၂၇
152 TU TU Finance-WCI Myanmar Co.Ltd ၂၀၁၆-၀၂၆၈ Mr.Han Cheol Hee Managing Director Block (6) Unit (8)၊ ၇၃ သဇင်လမ်းနှင့် ငုရွှေဝါလမ်းကြား မင်္ဂလာ မန္တလေးအိမ်ရာ ချမ်းမြသာစည် မန္တလေး ၀၉-၄၂၀၁၄၆၅၅၁
153 DARIU Microfinance Co.Ltd ၂၀၁၆-၀၂၆၉ Mr.Nguyen Ven Hanh General Manager အမှတ် ၅၅ ၊ ဗဟိုလမ်း ဗဟိုလမ်းနှင့် အလုံလမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်
154 တော်ဝင်ဟန်သီကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၆-၀၂၇၀ ဒေါ်ဝတ်ရည် CEO အမှတ် I ၃၀ ၊ ၂၄လမ်း မြင်သာ မကွေး ၀၉-၄၃၀၅၈၀၇၃
155 Pine Tree Development Corporation Ltd ၂၀၁၆-၀၂၇၁ ဒေါ်မျိုးမွန် Managing Director အမှတ်(၂၉/က) သမာဓိ ၂ လမ်း ဆ/က ရပ်ကွက် သင်္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန် ၀၉-၅၁၇၈၅၉၇
156 KB Microfinance Myanmar Co.Ltd ၂၀၁၇-၀၂၇၂ Mr.Hak Soo Kim Chief Promotro and Director အမှတ် ၃၀၆ သုဓမ္မာလမ်း (င) ရပ်ကွက် ရန်ကုန် ၀၉-၄၂၀၀၄၇၉၄၅
157 INNO Capital MF Co;Ltd ၂၀၁၇-၀၂၇၃ Mr.Son Seog Chang Director အမှတ် (၁၄၄/က) ပါရမီလမ်းမကြီး (၄) ရပ်ကွက် တ/ဥက္ကလာပ ရန်ကုန် ၀၉-၅၀၅၁၆၁၂
158 DY Microfinance Co.Ltd ၂၀၁၇-၀၂၇၄ Mr.Bumsang Park Managing Director အမှတ်၄၉၈ ၊ ရန်ကုန် မန္တလေးလမ်းမကြီး မင်းကြီးညိုရပ်ကွက် တောင်ငူ ၊ ပဲခူး ၀၉-၇၈၁၁၁၉၉၂၇
159 JB Capital Myanmar Co.Ltd ၂၀၁၇-၀၂၇၅ Mr.YOON BANGHW AN လက်ထောက် မန်နေဂျာ အမှတ် ၀၇-၀၄ မဟာဗန္ဓုလနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့် ဗိုလ်တထောင် ရန်ကုန် ၀၉-၄၃၀၇၃၄၀၆
160 Royal Trust MF Co;Ltd ၂၀၁၇-၀၂၇၆ ဦးအောင်ကျော်မိုး Managing Director အမှတ်(၂) ညဈေးလမ်း မကျီးတန်း ရွှေကျင် ပဲခူး ၀၉-၄၂၈၁၆၁၂၈၈

Pages