စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ် တာဝန်ခံအမည် ရာထူး လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် Email
101 မြိတ်အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် ၂၀၁၄-၀၂၀၈ ဦးသက်စိုး ဥက္ကဋ္ဌ အမှတ် ၂၆၊ ကမ်းနားလမ်း ထားဝယ်စုရပ် မြိတ် တနင်္သာရီ ၀၅၉-၄၂၂၆၃
102 Money Buffet Co;Ltd ၂၀၁၄-၀၂၀၉ ဦးဝဋ္ဌာထွန်းရှိန် အုပ်ချုပ်မှု တာဝန်ခံအရာရှိ အမှတ် ၁၉၀/၁၉၄ အခန်း ၄/ခ စတုတ္ထထပ် ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ရန်ကုန် ၀၉-၂၅၄၆၀၈၂၉၇
103 KIA Co;Ltd ၂၀၁၄-၀၂၁၀ ဦးကြီးမြင့် မန်နေဂျာ အမှတ် ဘီ/၈၀၁ ဒဂုံစင်တာ(၁)၊ ၈ လွှာ ဗားကရာလမ်း စမ်းချောင်း ရန်ကုန် ၀၉-၂၅၆၄၆၄၃၅၆
104 Myanmar Finance International Co;Ltd ၂၀၁၄-၀၂၁၁ Ms.Piyachatr Chetnakarn Kul Director အမှတ်(၅ ဘီ)/(၆ အေ-၁) ဝေဇယန္တာလမ်း၊ တ/က္ကလာ ရန်ကုန် ၀၉-၅၀၀၁၄၇၆
105 မြတ်ကျွန်းသာကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၄-၀၂၁၂ ဦးရင်လေး Director အမှတ် ၅၁၈ /၂၆၂ ကန္နားလမ်း၁၁လွှာ Class Strand Condo၊ ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် ၀၉-၅၁၆၀၂၉၂
106 မိတ်သစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၄-၀၂၁၄ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း ဥက္ကဋ္ဌ ရှောက်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု သောင်ဖုန်းကြီး ကျေးရွာ မော်လမြိုင်ကျွန်း ဧရာဝတီ ၀၉-၈၅၉၉၀၂၄
107 ရှန်းရှန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၄-၀၂၁၅ ဦးနေအောင် ဥက္ကဋ္ဌ အမှတ်(ဒ-၁၀/၉၂) ၆၄ လမ်းနှင့် ၆၅ လမ်းကြား မန္တလေး ၀၉-၄၄၄၀၁၆၉၂၂
108 အနာဂတ်ရောင်ခြည်အသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ လီမိတက် ၂၀၁၄-၀၂၁၆ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ဥက္ကဋ္ဌ အမှတ် ၂၉၈ ၊ အနော်ရထာလမ်း နှင့် ဝါးတန်းလမ်းထောင့် လမ်းမတော် ရန်ကုန် ၀၁-၃၇၉၂၀၁ ၀၉-၂၅၆၄၆၄၃၅၆
109 Vision Fund Myanmar Co;Ltd ၂၀၁၄-၀၂၁၇ Mr.Neal Lennard Yaungquist General Manager အမှတ် ၊၁၆ ရှင်စောပုလမ်း အလုံ ရန်ကုန် ၀၉-၄၂၁၁၃၉၃၄၃ ၀၉-၄၂၁၁၃၉၃၅၀
110 Yadanar Subu Co;Ltd ၂၀၁၄-၀၂၁၈ Ms. Anlaug Ldoekk Dahl Director အမှတ်(၅) စွယ်တော်မြတ်စေတီလမ်း ၊ ပန်းပင်ကုန်း မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် ၀၁-၆၅၀၉၇၇ ၀၁ ၆၅၀၉၈၉
111 Early Dawn Co;Ltd ၂၀၁၄-၀၂၁၉ Mr.Gonalo Gonzalez General Manager အမှတ် ၂၂၆ ၊ အခန်း ၃၀၁ ဝိဇယပလာဇာ ဦးဝိစာရလမ်း ဗဟန်း ရန်ကုန် ၀၁ ၃၇၅၇၃၉ ၀၁-၃၇၅၇၄၇ ၀၁-၃၇၅၇၉၁
112 နိုင်ဝင်းအုန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၄-၀၂၂၁ ဒေါ်နီလာအောင် Managing Director အမှတ် ၁/၃၇၅ အမရပူရ မန္တလေး ၀၉-၄၀၂၆၄၆၆၈၂ ၀၉၄၄၄၀၄၂၄၂၉
113 မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၄-၀၂၂၃ ဒေါ်အေးအေးညွန့် Managing Director အမှတ် (၆၀၁) ဝိဇယပလာဇာ ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့်ဦးဝိစာရလမ်းထောင့် ဗဟန်း ရန်ကုန် ၀၁-၅၀၁၇၈၄ ၀၉ ၅၀၀၆၃၀၅
114 Rubby Hill Co;Ltd ၂၀၁၄-၀၂၂၄ ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း Managing Director အမှတ် ၁၁၇ ၊ ဝါးတန်းလမ်း လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန် ၀၉-၂၅၀၁၇၅၉၂၄ ၀၉ ၉၇၂၇၂၇၄၇၃
115 မြန်မာရွှေရင်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၄-၀၂၂၆ ဒေါ်အားရင် Managing Director အမှတ် ၉၉၊ ဝက်မစွပ် ဝန်ထောက်လမ်း လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုံ (၄)၊ ရန်ကုန် ၀၁-၆၈၅၄၃၁ ၀၁၆၈၅၂၂၈
116 မျှဝေရွှင်လန်းခြင်းအသင်း ၂၀၁၅-၀၂၂၇ ဒေါက်တာစိုင်းရူးမာ ဥက္ကဋ္ဌ အမှတ်(၂၇၀/စီ) ၆ လွှာ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း ကျောက်တံတား ရန်ကုန် ၀၉-၇၃၀၃၄၅၃၃ ၀၉-၄၄၈၀၀၆၁၀၇
117 MJI Interprise Co;Ltd ၂၀၁၅-၀၂၂၈ Ms.Yuko Kato Director အမှတ် ၁၆၇ ရိပ်သာလမ်းသွယ်(၁) ဝေဇယန္တာလမ်း သင်္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန် ၀၉-၄၂၂၅၂၈၇၂၁ ၀၉-၄၂၅၀၁၇၃၅၄
118 ရွှေပြည်ဖြိုးထက်အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၅-၀၂၃၀ ဒေါက်တာဆန်းဝင်း Managing Director အမှတ် ၉၈ ၊ တင်ဘက်ကျေးရွာ မင်းကင်း၊စစ်ကိုင်း ၀၉-၄၂၀၇၈၇၇၆၀
119 ကောင်းမွန်စစ်မှန်ယုံကြည်သော မြန်မာပေါင်းစုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ၂၀၁၅-၀၂၃၁ ဦးလှနိုင်ဦး Managing Director အမှတ် ၄၉၃၊ နဂါးရုံ ဘုရားလမ်း ၈ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် ၀၉-၂၅၄၁၆၆၅၇၃ ၀၉ ၄၂၂၅၀၄၅၇၇
120 Hayman Capital Co;Ltd ၂၀၁၅-၀၂၃၂ Ms.Roza Gazizova Managing Director အမှတ် ၁၈၂/၁၉၄ 2 D Rose Condominium ပထမထပ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း ပုဇွန်တောင် ရန်ကုန် ၀၉-၃၀၃၃၁၁၄၈ ၀၉-၂၅၄၁၉၁၂၅၅

Pages