စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ် တာဝန်ခံအမည် ရာထူး လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် Email
21 KISPANADI EXPRESS LIMITED ၂၀၁၂-၀၀၇၃ ဦးသန့်ဇင်ဦး မန်နေဂျာ အမှတ်(၂၆၅/၂၆၉) ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း နှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့် ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန် ၀၁-၃၇၈၅၅၅ ၀၉-၇၃၂၂၈၁၅၁ ucsyboy@google.gmail.com
22 အောင်ဖြိုးစည်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၀၇၄ ဦးသိန်းဝင်း Managing Director အမှတ်(၅) ရွှေကျွန်း(၆)လမ်း (၂) ရပ်ကွက် မော်ကျွန်း ဧရာဝတီ
23 နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများ ပိုင်ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ၂၀၁၂-၀၀၇၅ ဦးမိုးကျော်သူ General Manager အမှတ်(၁၂၃) နတ်မောက် လမ်းသွယ် (၁)လမ်း ဗဟန်း၊ ရန်ကုန် ၀၉-၄၂၅၃၇၃၄၁၄ moekyawthu-thu2011@gmail.com
24 YIN AYE FINANCE Co.Ltd ၂၀၁၂-၀၀၇၆ ဒေါ်သိန်းသိန်း Managing Director အမှတ်(၉၆၆) ဗိုလ်ဖိုးစောလမ်း မြောက်ဒဂုံ(၂၈) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန် ၀၁-၅၈၀၉၆၂ ၀၉-၅၁၅၈၁၂၉ ၀၉-၄၂၀၀၈၀၀၈၄ Yin Aye Finance@gmail.com
25 IDE Proximity Designs International Development ၂၀၁၂-၀၀၇၈ ဦးဘုန်းပြည့်ဇော် Program Manager အမှဝ်(၂၄) ဆရာစံလမ်း သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန် ၀၁-၅၅၅၂၇၀ ၀၉-၅၀၇၇၇၇၈ zeke,@, proximity designs.org
26 စေတနာငွေစုငွေချေးအသင်း ၂၀၁၂-၀၀၇၉ ဦးစံဌေး ဥက္ကဋ္ဌ အုန်းတောလမ်း အမှတ်(၃) ရပ်ကွက် မင်းကင်း၊စစ်ကိုင်း ၀၁၀-၄၀၁၀၀၈၇
27 ဇေယျာအောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၀၉၉ ဦးမြတ်ထွန်းအောင် မန်နေဂျာ ဦးဥတ္တမလမ်း အလယ်ပိုင်းရပ် ကျောက်ဖြူ၊ ရခိုင် ၀၄၃-၄၆၅၄၇ ၀၉-၄၂၁၇၂၈၁၈၆
28 မြန်မာဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဆွေများကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၀၀ ဒေါ်ဖြူယမင်းမြတ် Managing Director အမှတ်(၁၂၄/၁၂၆) အခန်း(၇) ၊ ၃လွှာ ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်း၊ ရန်ကုန် ၀၁-၃၉၂၃၃၃ ၀၉-၄၃၀၅၆၂၂၇ phyuyamin@gmail.com
29 ငွေယမင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၀၁ ဦးဝင်းမြင့် Managing Director အမှတ်(၁/၁) မှန်တမ်း ၊ နန်းတော်ရာရပ် အမရပူရ၊ မန္တလေး ၀၂-၇၀၀၃၆ ၀၂-၅၉၃၃၆ ၀၉-၂၀၀၁၃၂၄
30 အားသစ်ထွန်းကြည်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၀၂ ဦးထွန်းကြည် မန်နေဂျာ အမှတ်(၄၂၄)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း (၅/၇) ရပ်ကွက် ရွှေပြည်သာ၊ရန်ကုန် ၀၉-၅၁၇၈၇၃၄
31 အောင်ကျော်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၀၃ ဦးသက်အောင် Managing Director အမှတ်(၃၅၈/ခ) ဆုပြည့်ရတနာ (၂) လမ်း ၊ (၅၆) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်) ၀၉-၄၉၂၉၉၅၆၅ ၀၉-၄၄၈၀၀၇၈၃၉
32 တက်တိုးအောင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ လီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၀၄ ဒေါ်ဝေဝေနိုင် အထွေထွေ မန်နေဂျာ ၁၆×၁၇လမ်းကြား ၈၁ လမ်းကြား မိဃသီရိရပ် အောင်မြေသာစံ မန္တလေး ၀၂-၇၃၄၁၄ ၀၉-၄၃၀၆၂၀၃၃
33 သီဟထွန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၀၆ ဦးညွန့်လွင် ဗိုလ်မှူးကြီး( ငြိမ်း) ဥက္ကဋ္ဌ သံရည်ကျိုစက်နှင့် စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ အဝေးပြေးလမ်းမ ကြီးနှင့် ဗိုလ်တေဇလမ်း ထောင့် ၊ စက်မှုဇုန်(၁) မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်း ၀၇၁-၂၅၀၄၀ ၀၇၁-၂၅၇၈၆ ၀၉-၄၇၀၅၉၁၇၆ colnyuntlwin@gmail.com
34 သစ္စာသုခစံဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၀၇ ဦးစိုးမင်းဦး အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ အမှတ်(၄၄၈/အေ) စေတနာလမ်း ၊ ပန်းခြံ (၁) ဏ/၁၄ ရပ်ကွက် ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ၀၉-၇၃၁၂၄၆၂၂ ၀၉-၃၁၃၃၀၃၁၆
35 ရဲမင်းထွန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၀၈ ဦးဝင်းထွန်း Managing Director တရုတ်တန်း လေးရပ် စျေးချိုတိုက်နယ် အမရပူရ မန္တလေး ၀၉-၉၁၀၅၇၂၅၄
36 အင်(န်)အင်(န်)ဒီ ( NND )ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၁၁ ဦးမြင့်ရွှေ Managing Director အမှတ် ၃၂၇၊ နယ်မြေ ၉ လမ်း၊ (၁၅) ရပ်ကွက် မြင်းခြံ မန္တလေး ၀၉- ၂၂၁၅၂၁၈ ၀၉-၄၃၀၄၇၅၂၉
37 ဇမ္ဗူမိုးကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၁၂ ဦးကျော်စိုးထွန်း Managing Director အမှတ် ၅၀၁၊ ကျွန်းလုံး ဥသျှောင် ချမ်းမြသာစည် မန္တလေး ၀၂-၆၁၈၈၃ ၀၉-၂၀၁၂၆၃၈
38 ပြည့်လျှံဖြိုးစေကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၁၄ ဒေါ်မေဇင်လှိုင် အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ရတနာပုံလမ်း အမှတ်(၈) မော်ကျွန်း ဧရာဝတီ ၀၉-၄၉၇၃၀၄၄
39 ကစ်မီကုမ္ပဏီလီမိတက် ( KISS ME COMPANY LIMITED ) ၂၀၁၂-၀၁၁၅ ဦးဇော်မင်း Managing Director ဝါးတန်းတောင်ရပ် မှန်တန်းတိုက်နယ်၊ အမရပူရ မန္တလေး ၀၂-၇၀၄၉၁ ၀၉-၉၁၀၃၈၁၈
40 ဝင်းဆုဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၁၂-၀၁၁၆ ဦးဝင်းလှိုင် ဒါရိုက်တာ အမှတ်၊၂/၅/၄ တောင်သာအုပ်စု ဂွကြား ပျဉ်းမနား မန္တလေး ၀၉-၄၂၀၇၄၅၄၂၁

Pages