၁။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း  လုပ်ကိုင်လိုသည့်   အဖွဲ့အစည်းသည်     နေပြည်တော် ကောင်စီ ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းအတွင်းသာ ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီ ၊တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ရှိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း  ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီမှ တစ်ဆင့် လျှောက်ထားရမည်။

မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားခြင်းနည်းလမ်း

(က) လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ    အသင်းအဖွဲ့    ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့်   မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ဦးစွာ ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ခ ) INGO ၊ NGO အဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ အကျိုးအမြတ် ရယူခြင်း မရှိသော Non Profit Taking Organization အဖွဲ့အစည်းများသည် ပြည်ထဲရေး၀န်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် NGO အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက် ထားရမည်။INGO အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါက ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။

MFIS01

Alternative text - include a link to the PDF!

Business Plan

Alternative text - include a link to the PDF!

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများ

 

၁။        မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ လူဦးရေသန်း ၆၀ ရှိသည့်အနက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျေးလက် ဒေသတွင်နေထိုင်ကြပြီး အများစုမှာ တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်ကြပါသည်။ ယင်ကျေးလက်နေ ပြည်သူများအား စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏လူမှုစီးပွားဘဝပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများကိုလည်း အထိုက်အလျောက် လျှော့ချသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။